ประวัติส่วนตัว

__fwdDer.com__-141808128-image003__fwdDer.com__-141808057-image005 (1)0197114

ชื่อ : นาย ธวัชชัย  นาคไทย

เกิดวันที่  14 เดือน มิถุนายน ปี 2522 ปัจจุบันอายุ  35 ปี

ชื่อเล่น : เจ  (jay)  กรุ๊ปเลือด : B

สัญชาติ : ไทย เชื้อชาติ : ไทย

นับถือศาสนา : พุทธ

เบอร์โทรศัพท์ : 092-592-6153

E-mail : jayjazzmu7@gmail.com

Facebook : 100000507919780@facebook.com

ประวัติการทำงาน  : การรถไฟแห่งประเทศ ปี 2544 – ปัจจุบัน

ตำแหน่ง :  พนักงานการเดินรถรถ 6 ( วิเคราะห์ระบบงานฯ )

จบการศึกษา :  โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ

การศึกษา : กำลังศึกษาปริญญาตรี คณะ วิทยาลัยการบริหารและจัดการ

สาขา เทคโนโลยีการจัดการ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

323 316


20130806_131518

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s