ประเภทขบวนรถ

  

 

1. ขบวนรถด่วนพิเศษ ( Special Express )
ขบวนรถด่วนพิเศษ
ขบวนรถดีเซลรางปรับอากาศ Daewoo
ขบวนรถด่วนพิเศษ
 เป็นขบวนรถที่จัดเดินระยะทางไกล หยุดสถานีที่สำคัญ ๆ เท่านั้น
ชนิดรถให้บริการ
 รถโบกี้นั่งและนอนชั้นที่ 1 ปรับอากาศ ( บนอ.ป.)
 รถโบกี้นั่งและนอนชั้นที่ 2 ปรับอากาศ ( บนท.ป.)
 รถโบกี้นั่งและนอนชั้นที่ 2 ( บนท.)
 รถกำลังดีเซลรางปรับอากาศไม่มีห้องขับ ( กซข.ป.)
รถกำลังดีเซลรางปรับอากาศมีห้องขับ ( กซม.ป.)
ปัจจุบันมีบริการจำนวน 11 ขบวน
ลำดับ
เลขขบวน
เที่ยวไป
ประเภทขบวนรถ
ต้นทาง – ปลายทาง
เลขขบวน
เที่ยวกลับ
1
1
ด่วนพิเศษ “นครพิงค์”
กรุงเทพ – เชียงใหม่
2
2
13
ด่วนพิเศษ
กรุงเทพ – เชียงใหม่
14
3
35
ด่วนพิเศษ
กรุงเทพ – บัตเตอร์เวอร์ธ
36
4
37
ด่วนพิเศษ “ทักษิณ”
กรุงเทพ – สุไหงโกลก
38
ขบวนรถดีเซลรางปรับอากาศ Sprinter
5
3
ด่วนพิเศษ
กรุงเทพ – สวรรคโลก
4
ขบวนรถดีเซลรางปรับอากาศ Daewoo
6
9
ด่วนพิเศษ
กรุงเทพ – เชียงใหม่
10
7
21
ด่วนพิเศษ
กรุงเทพ – อุบลราชธานี
22
8
39
ด่วนพิเศษ
กรุงเทพ – สุราษฎร์ธานี
40
9
41
ด่วนพิเศษ
กรุงเทพ – ยะลา
42
10
43
ด่วนพิเศษ
กรุงเทพ – สุราษฎร์ธานี
44

 

 

2. ขบวนรถด่วน ( Express )
ขบวนรถด่วน
ขบวนรถด่วนดีเซลราง รุ่น โตกิว THN. , ATC
ขบวนรถด่วน
 เป็นขบวนรถที่จัดเดินระยะทางไกล หยุดสถานีที่สำคัญ ๆ เท่านั้น
แต่มีการให้บริการของชนิดรถพ่วงมากกว่าขบวนรถด่วนพิเศษ
ชนิดรถให้บริการ
 รถโบกี้นั่งและนอนชั้นที่ 1 ปรับอากาศ ( บนอ.ป.)
 รถโบกี้นั่งและนอนชั้นที่ 2 ปรับอากาศ ( บนท.ป.)
 รถโบกี้นั่งและนอนชั้นที่ 2 ( บนท.)
 รถโบกี้ชั้นที่ 2 ปรับอากาศ ( บชท.ป.)
 รถโบกี้ชั้นที่ 2 ( บชท.)
 รถโบกี้ชั้นที่ 2 – 3 ( บสส.)
 รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.ป.)
 รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.)
 รถกำลังดีเซลรางปรับอากาศไม่มีห้องขับ ( กซม.ป..)
 รถกำลังดีเซลรางมีห้องขับ ( กซข.)
ปัจจุบันมีบริการจำนวน 9 ขบวน
ลำดับ
เลขขบวน
เที่ยวไป
ประเภทขบวนรถ
ต้นทาง – ปลายทาง
เลขขบวน
เที่ยวกลับ
1
51
ด่วน
กรุงเทพ – เชียงใหม่
52
2
67
ด่วน
กรุงเทพ – อุบลราชธานี
68
3
69
ด่วน
กรุงเทพ – หนองคาย
70
4
83
ด่วน
กรุงเทพ – ตรัง
84
5
85
ด่วน
กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช
86
6
71
ด่วน ( ดีเซลราง Daewoo )
กรุงเทพ – ศรีสะเกษ
74
7
73
ด่วน ( ดีเซลราง Daewoo )
กรุงเทพ – ศรีขรภูมิ
72
8
75
ด่วน ( ดีเซลราง THN.)
กรุงเทพ – อุดรธานี
78
9
77
ด่วน ( ดีเซลราง THN.)
กรุงเทพ – หนองคาย
76

 

 

3. ขบวนรถเร็ว( Rapid )
ขบวนรถเร็ว
ขบวนรถเร็ว
ขบวนรถเร็ว
 เป็นขบวนรถที่จัดเดินระยะทางไกล แต่หยุดรับ – ส่ง ผู้โดยสาร
มากกว่าขบวนรถด่วน
ชนิดรถให้บริการ
 รถโบกี้นั่งและนอนชั้นที่ 2 ปรับอากาศ ( บนท.ป.)
 รถโบกี้นั่งและนอนชั้นที่ 2 ( บนท.)
 รถโบกี้ชั้นที่ 2 ปรับอากาศ ( บชท.ป.)
 รถโบกี้ชั้นที่ 2 ( บชท.)
 รถโบกี้ชั้นที่ 2 – 3 ( บสส.)
 รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.ป.)
 รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.)
ปัจจุบันมีบริการจำนวน 18 ขบวน
ลำดับ
เลขขบวน
เที่ยวไป
ประเภทขบวนรถ
ต้นทาง – ปลายทาง
เลขขบวน
เที่ยวกลับ
1
101
เร็ว
กรุงเทพ – เชียงใหม่
110
2
105
เร็ว ( ดีเซลราง THN.)
กรุงเทพ – เชียงใหม่
106
3
107
เร็ว
กรุงเทพ – เด่นชัย
112
4
109
เร็ว
กรุงเทพ – เชียงใหม่
102
5
111
เร็ว
กรุงเทพ – เด่นชัย
108
6
พหลโยธิน – พิษณุโลก
202
6
133
เร็ว
กรุงเทพ – หนองคาย
138
7
135
เร็ว
กรุงเทพ – อุบลราชธานี
140
8
137
เร็ว
กรุงเทพ – หนองคาย
134
9
139
เร็ว
กรุงเทพ – อุบลราชธานี
136
10
141
เร็ว
กรุงเทพ – อุบลราชธานี
142
12
145
เร็ว
กรุงเทพ – อุบลราชธานี
146
13
167
เร็ว
กรุงเทพ – กันตัง
168
14
169
เร็ว
กรุงเทพ – ยะลา
170
15
171
เร็ว
กรุงเทพ – สุไหงโกลก
172
16
173
เร็ว
กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช
174
17
175
เร็ว
ชุมทางหาดใหญ่ – สุไหงโกลก
176
18
177
เร็ว
ธนบุรี – หลังสวน
254

 

 

4. ขบวนรถธรรมดา( Ordinary )
ขบวนรถธรรมดา เลขที่ 257
ขบวนรถดีเซลราง รุ่น โตกิว THN.
ขบวนรถธรรมดา
 เป็นขบวนรถที่จัดเดินเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารเดินทาง
ไปยังส่วนภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย หยุดทุก ๆ สถานี
ชนิดรถให้บริการ
 รถโบกี้ชั้นที่ 2 – 3 ( บสส.)
 รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.)
 รถกำลังดีเซลรางมีห้องขับ ( กซข.)
ปัจจุบันมีบริการจำนวน 28 ขบวน
ลำดับ
เลขขบวน
เที่ยวไป
ประเภทขบวนรถ
ต้นทาง – ปลายทาง
เลขขบวน
เที่ยวกลับ
1
255
ธรรมดา
ธนบุรี – หลังสวน
178
2
257
ธรรมดา
ธนบุรี – น้ำตก
258
3
251
ธรรมดา
ธนบุรี – ประจวบคีรีขันธ์
252
4
259
ธรรมดา
ธนบุรี – น้ำตก
260
5
353
ธรรมดา
ธนบุรี – นครปฐม
354
6
351
ธรรมดา
ธนบุรี – ราชบุรี
352
7
201
ธรรมดา
พหลโยธิน – พิษณุโลก
202
8
207
ธรรมดา ( ดีเซลราง THN.)
กรุงเทพ – นครสวรรค์
208
9
209
ธรรมดา
ชุมทางบางซื่อ – บ้านตาคลี
210
10
231
ธรรมดา ( ดีเซลราง THN.)
ชุมทางบางซื่อ – นครราชสีมา
232
11
233
ธรรมดา ( ดีเซลราง THN.)
ชุมทางบางซื่อ – สุรินทร์
234
12
261
ธรรมดา ( ดีเซลราง THN.)
กรุงเทพ – หัวหิน
262
14
355
ธรรมดา ( ดีเซลราง THN.)
กรุงเทพ – สุพรรณบุรี
356
15
275
ธรรมดา
กรุงเทพ – อรัญประเทศ
276
16
277
ธรรมดา ( ดีเซลราง THN.)
กรุงเทพ – กบินทร์บุรี
278
17
279
ธรรมดา ( ดีเซลราง THN.)
กรุงเทพ – อรัญประเทศ
280
18
281
ธรรมดา ( ดีเซลราง THN.)
กรุงเทพ – กบินทร์บุรี
282
19
283
ธรรมดา
กรุงเทพ – บ้านพลูตาหลวง
284
20
285
ธรรมดา
กรุงเทพ – ฉะเชิงเทรา
286
21
367
ธรรมดา ( ดีเซลราง THN.)
กรุงเทพ – ฉะเชิงเทรา
368
22
371
ธรรมดา
กรุงเทพ – ปราจีนบุรี
372
23
376
ธรรมดา ( ดีเซลราง THN.)
รังสิต – หัวตะเข้
375
24
379
ธรรมดา
มักกะสัน – หัวตะเข้
380
25
381
ธรรมดา ( ดีเซลราง THN.)
กรุงเทพ – ฉะเชิงเทรา
382
26
383
ธรรมดา
กรุงเทพ – ฉะเชิงเทรา
384
27
385
ธรรมดา
กรุงเทพ – ฉะเชิงเทรา
385
28
497
ธรรมดา
กรุงเทพ – กบินทร์บุรี
498

 

 

5. ขบวนรถชานเมือง( Bangkok Commuter)
ขบวนรถชานเมือง
ชั้นที่ 3 นั่งพัดลม
ขบวนรถชานเมือง
 เป็นขบวนรถที่จัดเดินเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
รัศมีไม่เกิน 150 กม. เพื่อใช้เดินทางไปทำงาน ศึกษาเล่าเรียน และติดต่อค้าขาย
หยุดทุก ๆ สถานี และป้ายหยุดรถ
เส้นทางให้บริการ
 สายเหนือ กรุงเทพ – ลพบุรี
ระยะทาง 133
กิโลเมตร
 สายตะวันออกเฉียงเหนือ กรุงเทพ – ชุมทางแก่งคอย
ระยะทาง 125
กิโลเมตร
 สายตะวันออก กรุงเทพ – ปราจีนบุรี
ระยะทาง 122
กิโลเมตร
 สายใต้ กรุงเทพ – ราชบุรี
ระยะทาง 117
กิโลเมตร
 สายใต้ กรุงเทพ – สุพรรณบุรี
ระยะทาง 158
กิโลเมตร

 

 

6. ขบวนรถท้องถิ่น( Rural Commuter)
ขบวนรถท้องถิ่น เลขที่ 485
ขบวนรถท้องถิ่น เลขที่ 407 ใช้รถดีเซลราง รุ่น โตกิว THN.
ขบวนรถท้องถิ่น
 เป็นขบวนรถที่จัดเดินเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารระหว่างจังหวัด
หยุดทุกสถานีและป้ายหยุดรถ
ชนิดรถให้บริการ
 รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.)
 รถกำลังดีเซลรางมีห้องขับ ( กซข.)
ขบวนรถที่จัดให้บริการ
สายเหนือ 4 ขบวน
ลำดับ
เลขขบวน
เที่ยวไป
ประเภทขบวนรถ
ต้นทาง – ปลายทาง
เลขขบวน
เที่ยวกลับ
1
401
ธรรมดา (ดีเซลราง THN.)
ลพบุรี – พิษณุโลก
402
2
403
ธรรมดา
พิษณุโลก – ศิลาอาสน์
403
3
407
ธรรมดา (ดีเซลราง THN.)
นครสวรรค์ – เชียงใหม่
408
4
409
ธรรมดา
อยุธยา – ลพบุรี
410
สายใต้ 8 ขบวน
ลำดับ
เลขขบวน
เที่ยวไป
ประเภทขบวนรถ
ต้นทาง – ปลายทาง
เลขขบวน
เที่ยวกลับ
1
463
ธรรมดา
พัทลุง – สุไหงโกลก
464
2
451
ธรรมดา
นครศรีธรรมราช – สุไหงโกลก
452
3
447
ธรรมดา
สุราษฎร์ธานี – สุไหงโกลก
448
4
453
ธรรมดา
ยะลา – สุไหงโกลก
454
5
445
ธรรมดา
ชุมพร – ชุมทางหาดใหญ่
446
6
455
ธรรมดา
นครศรีธรรมราช – ยะลา
453
7
457
ธรรมดา
นครศรีธรรมราช – พัทลุง
458
8
485
ธรรมดา
ชุมทางหนองปลาดุก – น้ำตก
486
สายตะวันออกเฉียงเหนือ 12 ขบวน
ลำดับ
เลขขบวน
เที่ยวไป
ประเภทขบวนรถ
ต้นทาง – ปลายทาง
เลขขบวน
เที่ยวกลับ
1
419
ธรรมดา
นครราชสีมา – อุบลราชธานี
420
2
421
ธรรมดา
นครราชสีมา – อุบลราชธานี
422
3
423
ธรรมดา
ลำชี – ศีขรภูมิ
424
4
425
ธรรมดา
ลำชี – อุบลราชธานี
426
5
427
ธรรมดา
นครราชสีมา – อุบลราชธานี
428
6
415
ธรรมดา
นครราชสีมา – หนองคาย
416
7
417
ธรรมดา
นครราชสีมา – อุดรธานี
418
8
429
ธรรมดา
นครราชสีมา – ชุมทางบัวใหญ่
430
9
431
ธรรมดา
ชุมทางแก่งคอย – ขอนแก่น
432
10
433
ธรรมดา
ชุมทางแก่งคอย – ชุมทางบัวใหญ่
434
11
437
ธรรมดา
ชุมทางแก่งคอย – ลำนารารณ์
438
12
439
ธรรมดา
ชุมทางแก่งคอย – ชุมทางบัวใหญ่
440

 

 

7. ขบวนรถรวม( Mixed. )
ขบวนรถรวม
ชนิดรถสินค้าที่พ่วงในขบวน
ขบวนรถรวม
 เป็นขบวนรถที่จัดเดินเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารระหว่างจังหวัด
หยุดทุกสถานีและป้ายหยุดรถ และมีรถสินค้าพ่วงในขบวนด้วยเพื่อรับ -ส่งสินค้า
ชนิดรถให้บริการ
 รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.)
 รถตู้สินค้า เช่น ตญ. บตญ. เป็นต้น
 มีปัจจุบันมีขบวนรถรวมให้บริการ รวม 8 ขบวนต่อวัน

 

 

8. ขบวนรถท่องเที่ยว( Excursion )
ขบวนรถดีเซลราง รุ่น โตกิว THN.
ขบวนรถพิเศษท่องเที่ยว จ.กาญจนบุรี
ขบวนรถรวม
 เป็นขบวนรถที่จัดเดินเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และ
วันหยุดราชการ จะหยุดรับ – ส่งผู้โดยสารเฉพาะสถานีที่มีแหล่งท่องเที่ยวเท่านั้น
ชนิดรถให้บริการ
 รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.)
 รถกำลังดีเซลรางปรับอากาศมีห้องขับ ( กซข.ป.)
 รถกำลังดีเซลรางปรับอากาศไม่มีห้องขับ ( กซม.ป)
 รถกำลังดีเซลรางมีห้องขับ ( กซข.)
ขบวนรถที่จัดให้บริการ 
ลำดับ
เลขขบวน
เที่ยวไป
ประเภทขบวนรถ
ต้นทาง – ปลายทาง
เลขขบวน
เที่ยวกลับ
1
909
พิเศษท่องเที่ยว
กรุงเทพ – น้ำตก
910
2
911
พิเศษท่องเที่ยว
กรุงเทพ – สวนสนประดิพัทธ์
912
3
929
พิเศษท่องเที่ยว
กรุงเทพ – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
930
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s